Notícies

Detall notícia

19/05/2020
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Aprovat pel Govern de la Diputació de Barcelona el Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat l’acord núm. 193/20, un programa complementari que permetrà als serveis socials de base poder donar resposta a les necessitats socials no previstes arran l’aparició de la pandèmia de la Covid-19.

Des de la Diputació de Barcelona, en tant que instància d’àmbit supramunicipal, es considera necessari prestar cooperació i assistència als ens locals de la província en la garantia del benestar social.

És per aquest motiu que amb aquest programa complementari es pretén contribuir a la cobertura de les necessitats socials bàsiques, reforçar els equips professionals de serveis socials, atendre les situacions urgents o de greu necessitat social, donar suport per a garantir la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del transport adaptat, i contribuir a facilitar el desplegament d’activitats socioeducatives i de lleure infantil.

 

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)