Notícies

Detall notícia

03/11/2021
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

L’Ajuntament de L’Hospitalet obre una línia d’ajuts directes a empreses d’allotjament turístic

Es tracta d’una iniciativa de reactivació econòmica en el marc del Pacte de ciutat de L’Hospitalet. El programa de subvencions s’ha presentat avui a Gornal Activa
Veure imatge de L’Ajuntament de L’Hospitalet obre una línia d’ajuts directes a empreses d’allotjament turístic (nova finestra)

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha presentat avui al Gornal Activa les bases per accedir al programa d’ajuts per a empreses d’allotjament turístic, afectades per l’impacte econòmic provocat per les mesures de contenció de la Covid-19, tal com recull el Pacte de ciutat en l’eix de reactivació econòmica. Aquesta partida està dotada de fins a 90.000 euros.

L’acte ha comptat amb l’assistència de l’alcaldessa, Núria Marín; de la regidora d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, Rocío Ramírez, així com de diferents representants d’empreses d’allotjament turístic de L’Hospitalet, un dels sectors que genera més llocs de treball a la ciutat.

La finalitat del programa és donar suport a l’activitat econòmica de la ciutat i a les empreses d’allotjament turístic: hotels, hotels apartaments, apartaments turístics, hostals, pensions i albergs. Queden exclosos els habitatges d’ús turístic (HUT) i les llars compartides.

La quantia a percebre ve determinada pel nombre d’habitacions de l’allotjament pel qual es sol·licita la subvenció. S’estableixen dos grups: allotjaments de fins a 29 habitacions, fins al 20% de la convocatòria, i allotjaments de 30 o més habitacions, fins al 80% de la convocatòria.

Les bases particulars reguladores del procediment de concessió de les subvencions s’han publicat el 20 d’octubre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Les sol·licituds es presenten en règim de concurrència no competitiva; és a dir, les peticions no estan sotmeses a valoració, sinó que les subvencions s’atorguen si compleixen els requisits establerts.

Els requisits que han de complir les empreses són:

  • Tenir seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat amb anterioritat al 14 de març de 2020.
  • Haver tingut una disminució dels ingressos a l’exercici 2020 com a mínim del 25% respecte dels de l’exercici 2019.
  • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, dins dels terminis establerts. 
  • Trobar-se d’alta en l’IAE amb anterioritat al 14 de març de 2020 a l’activitat corresponen a hotel, hotel apartament, apartament turístic, hostal, pensió i alberg.
  • Estar en possessió del títol habilitant per a l’exercici de l’activitat.


Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics i privats, així com amb bonificacions i exempcions fiscals. 

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB. La previsió es que es publiqui entre avui i demà.

El sector hoteler de la ciutat ha col·laborat durant la pandèmia acollint la campanya de vacunació contra la Covid del personal de serveis essencials així com de la ciutadania (Hotel Salut); allotjant personal sanitari en qüarentena, així com  persones en situació de sensellarisme en el confinament. 

El Pacte de ciutat ha estat el resultat d’un gran consens institucional i ciutadà per reactivar socialment i econòmicament la ciutat. L’acord recull el compromís de pal·liar els efectes que ha tingut la Covid-19 sobre la ciutadania i el teixit productiu i reduir les desigualtats que aquesta crisi sanitària ha creat. Les propostes d’actuació s’han agrupat en quatre entorns estratègics (entorn urbà, social, econòmic i institucional) que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible i l’objectiu de L’Hospitalet "barreres 0 al 2030".

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal