Notícies

Detall notícia

22/07/2021
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

L’Ajuntament de L’Hospitalet i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

El conveni signat entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i MicroBank afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats
Veure imatge de L’Ajuntament de L’Hospitalet i MicroBank subscriuen un conveni de col·laboració per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora (nova finestra)

La tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Rocío Ramírez; la directora general de MicroBank, Cristina González, i la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

Amb la signatura d'aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de L’Hospitalet.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, l'entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’Ajuntament de L’Hospitalet té entre els seus objectius facilitar la creació de projectes empresarials mitjançant l’assessorament, la formació i l’acompanyament als emprenedors en els començaments de l’activitat empresarial i/o en el procés de consolidació de les empreses, impulsant i ajudant a desenvolupar l’activitat empresarial del territori. 

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l'entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

Durant 2020 MicroBank ha finançat a Catalunya 33.571 projectes amb impacte social per valor de 283,4 milions d’euros, dels quals 23.188 microcrèdits per valor de 120,3 milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 8.686 per un import de 102,3 milions d’euros es van concedir per donar suport a emprenedors i microempreses.  Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 1.697 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 59,8 milions d’euros durant 2020.

L’Ajuntament de L’Hospitalet, a través de l’ Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, aposta des de fa anys per l’emprenedoria. Prova d’això és que en els últims cinc anys, l’Ajuntament ha dut a terme més de 3.900 accions d’assessorament a emprenedors; més de 1.570 persones han participat en tallers d’emprenedoria i s’han creat 485 plans d’empresa, entre altres accions d’emprenedoria. A més, els serveis d’assessorament i acompanyament dels emprenedors l’any 2019 van ser valorats pels usuaris amb un 9,92.

Més de 300 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a banda de l’extensa xarxa d’oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha més de 300 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social adreçades a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal