Notícies

Detall notícia

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp
10/11/2017
Ocupació

L’atur puja un 2,88% aquest mes d’octubre

La indústria i els serveis són els sectors on més ha crescut
El mes d’octubre hi ha hagut un augment de l’atur del 2,88%, que es tradueix en 419 aturats més, i això deixa un atur registrat de 14.953 persones amb una taxa de l’11,64%.  Aquesta és la pujada més destacada des de 2013 en termes absoluts. Aquest increment d’aturats es troba per sobre del provincial [1,99%], semblant al de la regió metropolitana de Barcelona [2,14%], i per sota del català [3,67%].

No obstant això i respecte a l’octubre de l’any passat, l’atur baixa un -11,89% (2.017 aturats), una disminució més pronunciada que la provincial [-10,01%] i la catalana [-9,45%], i que la de la regió metropolitana de Barcelona [-10,06%].

L’augment d’atur és més pronunciat entre les dones, amb un 3,61%, que no pas entre els homes, amb un 2,02%. En nombre absolut el creixement d’aturats és de 285 i 134, respectivament.  I per  a grups d’edat la pujada té lloc sobretot a les franges d’edat mitjanes [3,53%] i joves [5,45%].

Pel que fa a nivells formatius, l’atur ha pujat a l’octubre a les categories professionals [1,93%] i sobretot de nivells generals i inferiors [3,28%], amb 384 aturats, mentre que baixa lleugerament entre els universitaris [-0,67%].

Quant a activitat l’atur ha augmentat aquest mes gairebé a tots els sectors, llevat de la construcció, amb 16 aturats menys [-1,07%]. La indústria obté 31 aturats més [2,39%]; i el sector terciari, 361 persones més [3,34%]. Hi ha una pujada també entre els aturats sense feina anterior [3,97%], amb 34 persones més.

Malgrat aquests increments, si es compara amb l’any passat tots els sectors tenen davallades, destacant la construcció [-19,66%] i la indústria [-16,88%], tot i que en termes absoluts la minva més notable es troba als serveis, amb 1.384 aturats menys [-11,02%].

Més en detall, per branques d’activitat i en termes absoluts, l’atur ha pujat principalment a les activitats administratives [168], a l’hostaleria [104], al comerç [60] o a les activitats sanitàries i serveis socials [53]. Gairebé les úniques branques on s’experimenta disminució d’aturats són l’educació [-36], la construcció [-16], les activitats artístiques i d’entreteniment [-14] i l’administració pública [10].
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)