Notícies

Detall notícia

16/09/2019
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Procés de selecció de personal administratiu, amb caràcter temporal, amb càrrec al recurs econòmic “Centre local de suport a les empreses”, de la Diputació de Barcelona (catàleg de serveis, edició 2019)

S’obrirà el període d’inscripció el dia 16 de setembre de 2019 a partir de les 13:00hs  i es tancarà el dia 19 de setembre de 2019 a les 13:00hs 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció del següent personal administratiu per a l'execució i desenvolupament d’aquest programa:ADMINISTRATIU – RECURS ECONÒMIC “CENTRE LOCAL DE SUPORT A LES EMPRESES”, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (CATÀLEG DE SERVEIS, EDICIÓ 2019)

El personal administratiu realitzarà funcions relacionades directament amb el desenvolupament de l’actuació objecte de subvenció, entre d’altres:
1. Atenció a les persones usuàries del servei, tant presencial com telefònicament, i via email.
2. Administració de les altes, modificacions, baixes i inscripcions de les persones usuàries del servei.
3. Suport administratiu a l’equip d’assessors de creació d’empreses.
4. Arxiu, tant digital com físic, de la documentació relacionada amb el servei.
5. Col•laboració en l’organització d’accions formatives, sessions informatives, i actes de qualsevol naturalesa.
6. I qualsevol altre funció, de naturalesa similar, que li sigui encomanada.


Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)