Notícies

Detall notícia

13/03/2020
Covid-19
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Mesures preventives pel coronavirus

16/03/2020 18:00:00
AQUESTA INFORMACIÓ SERÀ ACTUALITZADA PERIÒDICAMENT

L'Ajuntament decreta noves mesures extraordinàries

ES CREA UN COMITÈ DE COORDINACIÓ I AVALUACIÓ DE LA COVID-19, ENCARREGAT DE FER EL SEGUIMENT DELS DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS
Veure imatge de Mesures preventives pel coronavirus (nova finestra)
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha ampliat avui les mesures decretades a la ciutat per fer front al coronavirus Covid-19. Entre altres, es deixa en suspensió el control de les zones d’aparcament regulat, es limita l’afluència als parcs i jardins a l’esbarjo de mascotes i es limita també l’assistència als casaments civils.

L’Ajuntament vetlla pel compliment de les mesures acordades per les administracions estatal i autonòmica, les competents en matèria de salut pública, en relació amb l’evolució del coronavirus Covid-19. L’objectiu municipal és donar una resposta eficaç, rigorosa i serena als reptes que ens planteja aquesta situació excepcional.

Com a conseqüència de les mesures de contenció decretades s’han tancat tots els equipaments municipals i s’han suspès els actes i les activitats públiques.

A aquestes mesures s’hi afegeixen les següents:
  • Es deixa en suspensió el control de les zones d’aparcament regulat (zones AIRE, blava i verda).
  • La presència als parcs i jardins urbans resta limitada a la permanència individual en aquells parcs que disposin expressament d’espais destinats a l’esbarjo dels gossos.
  • Per a la celebració dels matrimonis civils, l’aforament màxim a l’interior és de 45 persones quan la cerimònia tingui lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament i de 18 persones quan tingui lloc al Palauet de Can Buxeres. En tot cas es mantindrà la distància mínima d’un metre entre les persones assistents.
  • Se suspenen les revetlles, desfilades i festes populars, de conformitat amb l’article 10.5 del Reial decret, 463/2020.
  • Es recorda la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de conformitat amb el que determina la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/20206.
  • Es recorda la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat per a l’exercici de qualsevol acció o dret de conformitat amb el que determina la Disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020.

El decret també preveu la creació d’un comitè de coordinació i avaluació de la Covid-19, encarregat de fer el seguiment dels diferents serveis municipals en relació amb el compliment de les mesures acordades amb motiu de la situació de crisi sanitària per la Covid-19. El comitè estarà presidit pel regidor de Planificació Projectes Estratègics i Hisenda, Francesc J. Belver, i integrat pels regidors d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Cristian Alcázar; de Convivència i Seguretat, José Castro; d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Jesús Husillos; d’Educació, Esports i Joventut, Jaume Graells, i la Gerència, que actuarà com a secretària del comitè. A aquest comitè s’hi podran incorporar els tècnics que convoqui la presidència, en funcions d’assessorament, i les seves reunions es podran portar a terme de forma presencial o a distància.

Amb aquesta finalitat podran proposar altres mesures complementàries que considerin necessàries per a l’execució i la interpretació dels decrets pels quals l’Alcaldia disposi mesures urgents; emetre circulars d’interpretació de les ja adoptades; donar instruccions per a la seva execució o compliment, i emetre recomanacions o recordatoris dirigits als serveis municipals per al compliment de les mesures dictades per les altres administracions públiques competents.

L’Ajuntament ha activat també el Pla bàsic d’emergència municipal en fase d’alerta i ha ordenat al titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat que determini nominalment els membres del Comitè Municipal d’Emergències de conformitat amb les previsions del Pla.
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)