Notícies

Detall notícia

29/12/2016
Formació
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

La participació en cursos d’FP inicial a L’Hospitalet el 2016 és la més alta dels darrers deu anys

S’incrementa la formació per a l’ocupació a la ciutat
L’Ajuntament de L’Hospitalet, a través de l’Observatori de la Formació Professional, de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, ha publicat l’informe sobre els ensenyaments professionals a la ciutat, com una eina d’informació per a la planificació en matèria de formació professional.

L’informe recull les dades anuals sobre ensenyaments professionals de la ciutat de forma integrada: formació professional inicial, formació ocupacional i formació contínua, amb un apartat específic sobre aquesta formació. Així, durant el curs 2015-2016, 4.161 alumnes van fer cursos d’FP inicial a la ciutat (PFI, cicles de grau mitjà i cicles de grau superior); essent la xifra més alta dels darrers 10 anys.

Per la seva banda, 3.445 persones van optar per la formació professional per a l’ocupació: 1.645 persones en formació ocupacional, que experimenta un fort creixement respecte a la convocatòria anterior, i 1.800 persones en formació contínua. Aquest subsistema de l’FP té com a objectius impulsar i estendre entre les persones treballadores —tant desocupades com ocupades— i les empreses una formació que respongui a les seves necessitats de qualificació i competitivitat; i que alhora contribueixi al desenvolupament econòmic i a la cohesió  social.

L’increment de la formació ocupacional en el darrer any es deu bàsicament a les accions del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de L’Hospitalet i a la formació d’oferta en àrees prioritàries  (FOAP).

Pel que fa a l’Ajuntament de L’Hospitalet, l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació incrementa la formació en aquest subsistema oferint 10 cursos (FOAP) per al curs 2017, adreçats a persones que es troben en situació d’atur, en cinc famílies professionals: informàtica i producció audiovisual,  amb dos cursos de confecció i publicació de pàgines web i desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius; atenció sociosanitària, amb formació de gestió de trucades de teleassistència i d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials; tres cursos de la família d’automoció: operacions de manteniment d’electromecànica de vehicles i de carrosseria de vehicles, i manteniment d’elements no estructurals de carrosseria de vehicles; un curs d’operacions de fontaneria i climatització domèstica, i finalment, dos cursos de la branca d’administració i gestió, amb creació i gestió de microempreses i operacions auxiliars de serveis administratius i generals.

Respecte a la formació contínua, l’informe destaca que el darrer any s’han realitzat a la ciutat un total de 126 accions formatives de 87 especialitats, el 58% de les quals són certificades. Les àrees que tenen un major volum de participants són: seguretat; administració i auditoria; llengües estrangeres, en especial l’anglès; assistència social i formació, i educació i logística.

L’Ajuntament de L’Hospitalet també ha dut a terme aquest tipus de formació, principalment en les àrees d’informàtica i TIC, idiomes, comerç i restauració.

Tota la  informació es pot trobar al web: www.dinamitzaciolocallh.cat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)