Notícies

Detall notícia

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp
28/11/2018

Consells del Servei Municipal de Consum (OMIC) sobre subministrament elèctric a la llar

CONSELLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONSUM (OMIC) SOBRE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LA LLAR

Els subministraments a llar  (electricitat, gas i aigua) tenen la consideració de serveis essencials. Després de les telecomunicacions i els serveis, els subministraments a l’habitatge són el tercer sector amb més consultes i reclamacions enregistrades pel Servei de Consum de l’Hospitalet (OMIC). En el que portem d’any, les consultes sobre  subministraments representen el 21 % del total, essent la major part referits a incidències del subministrament elèctric.  Pel que fa a reclamacions, les referides a electricitat a la llar representen a data d’avui el 13 % del total.

Les consultes i reclamacions més habituals són les següents:
• Suspensions del subministrament elèctric per  impagament, enganxament o avaries, per suposats fraus o per causa del canvi del comptador al nou de telegestió.
• Incidències en el contracte (manca de contracte, baixa o canvi de titularitat, denegació d’alta, deutes anteriors, dificultats per a aconseguir el butlletí d’instal·lació, etc).
• Canvi de comercialitzadora sense vàlid consentiment i/o inclusió de serveis de manteniment no demanats, en ofertes amb o sense cita prèvia.
• Denegació indeguda del bo social.

En cas de trobar-vos amb qualsevol incidència en el subministrament elèctric:
• Truqueu al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions  de la companyia, i demaneu el número de referència.
• Si no us sol·lucionen la incidència o en cas de tall, contacteu amb el Servei Municipal de Consum (OMIC) per presentar reclamació.
• Si us proposen canviar de companyia i no n'esteu segurs, no us precipiteu i demaneu l’oferta escrita per estudiar-la. No faciliteu mai les vostres dades personals o bancàries, ni factures anteriors,
• Recordeu que la Llei 24/2015, de la Generalitat de Catalunya, que regula entre d’altres les mesures contra la pobresa energètica; estableix que per a realitzar un tall de subministrament cal que l’empresa demani prèviament un informe als Serveis Socials municipals a fi de determinar si la persona o unitat familiar es troba en situació de risc d’exclusió residencial. Si es confirma aquesta situació, han de garantir el subministrament sense perjudici que es puguin gestionar els ajuts econòmics que correspongui per al pagament de factures endarrerides.
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)