Notícies

Detall notícia

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp
23/04/2018
Formació

L’Hospitalet signa la declaració del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional

El conveni estableix el compromís de treballar coordinadament en la transferència d’experiències
Barcelona, L’Hospitalet, Terrassa, Mataró, Granollers, Lleida, Rubí i Tarragona, integrants del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional, han signat un conveni de col·laboració. Aquest acord substitueix i actualitza el conveni de cooperació i col·laboració Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, signat el setembre de 2016. Per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet hi ha assistit el tinent d’alcaldia d’Educació, Jaume Graells.

La voluntat del pacte signat per les ciutats que representen el 50 per cent de l’oferta d’FP a Catalunya és establir un marc de relació i col·laboració preferent i estable. L’objectiu d’aquest treball coordinat és facilitar la transferència de coneixements i experiències entre aquestes ciutats que apleguen 125 centres de formació professional a Catalunya.

Les ciutats actualment integrades en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació Professional  representen, en el context general de Catalunya, una part important del PIB català, de les empreses de Catalunya, de la població assalariada, dels centres de formació professional i ocupacional, i de les persones que cursen la formació professional i ocupacional.

Les ciutats signants es proposen treballar des de la proximitat del territori, aportant el coneixement que dona la relació habitual amb els agents locals, per millorar la formació professional i ocupacional, entre altres aspectes, tal com recull la Declaració del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional, que s’ha fet pública.

L’Ajuntament de L’Hospitalet aprovà el 28 d’octubre de 2008, per acord del Ple municipal, el reglament del Consell de la Formació Professional, que va entrar en vigor el 14 de gener de 2009. Un consell que es va derogar amb motiu de la constitució, el 2013, del Consell de Ciutat en el marc de la  nova organització de participació ciutadana. Llavors, el Consell de Ciutat va constituir el 20 de maig de 2014 la Comissió Transversal  de la Formació Professional vigent actualment.

Paral•lelament, el Consell Educatiu de L’Hospitalet va aprovar en el Ple de novembre de 2017 la creació del Grup de Treball de Formació Professional, que actualment està analitzant la situació actual de l’FP a la ciutat i que en uns mesos informarà de les conclusions.

Actualment els joves que estudien FP a L’Hospitalet són un total de 3.867. Els alumnes de cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) són 1.566 (960 en el sector públic) i els joves del cicle formatiu de grau superior (CFGS) són 2.301 (1.536 en el sector públic).

Actualment a la ciutat s’imparteixen 19 cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i 39 cicles formatius de grau superior (CFGS) o 49 cicles incloent l’oferta privada del grup Planeta.
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)