Notícies

Detall notícia

30/09/2019
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Bases per a la creació d'una borsa de personal per a cobrir mitjançant contractes temporals, situacions d’interinitat i/o contractes de durada determinada, el lloc de treball de tècnic/a polivalent multimèdia dels mitjans de comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat.

La presentació de sol·licituds es farà al Registre General de La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA., situat al carrer Barcelona, 2, d’aquesta ciutat, des del dia 27 de setembre de 2019 fins al dia 16 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.
El lloc de treball a cobrir és el de Tècnic/a Polivalent Multimedia, dins del grup professional de Tècnics mitjans / professionals (codi del lloc de treball 04002), segons disposa el conveni col·lectiu propi de l´empresa La Farga, Gestió d´Equipaments Municipals, SA. La borsa es crearà amb 12 persones.

Les funcions a desenvolupar seran les de donar suport tècnic multimèdia a la producció informativa dels Mitjans de Comunicació i usar i mantenir l’equipament tecnològic associat:

-Enregistrar, capturar, editar i postproduir àudios i vídeos per a la seva emissió i/o publicació als mitjans de comunicació, adaptant els formats quan sigui necessari (transcodificació) per a la publicació en web o l’ intercanvi i exportació a tercers.

- Fer de tècnic d’imatge i so en programació habitual i especial dels mitjans de comunicació.

- Fer d’operador de càmera i so, muntar, controlar, fer anar, operar i tenir cura de tots els elements necessaris per al correcte enregistrament de la programació tant a l’edifici de Mitjans com a l’exterior (il·luminació, decoració, sonorització, visualització, captació de senyals, operativitat de la plataforma informàtica, etc).

- Fer i/o col·laborar amb la realització televisiva amb cura de llançament de vídeos, creació i inserció de rètols, control de càmeres, controlant l’edició final del producte a emetre.

- Fer efectiva la continuïtat de l'emissió en antena d'acord amb la planificació de graella que se'ls comuniqui des de coordinació de programes o direcció.

-Donar suport al col·lectiu periodístic en la vessant tècnica de la captació d’imatges, edició de vídeos i àudios per a la elaboració de peces informatives, reportatges i tot tipus de contenidors programàtics tant a plató com a l'exterior.

- Primer nivell de la cadena de documentació i arxiu audiovisual de Mitjans: generació i tractament dels fitxers que han de passar a l'arxiu digital audiovisual definitiu de Mitjans. A petició del col·lectiu periodístic, digitalització d'informació que només es conserva en format cinta per posar-la a l'abast de la cadena de producció.

- Supervisar i mantenir l’equipament tècnic de Mitjans de Comunicació en un primer nivell d’assistència, així com fer tasques de reparació i/o instal·lació de petit material (cablejat, connectors, auriculars,etc).

- Notificar qualsevol incidència que es detecti durant el desenvolupament de les seves funcions.

- Proposar a la prefectura les modificacions en l’orientació i directrius que calguin per a una millor prestació del servei.

- Participar en la elaboració, col·laborar i fer complir els plans de prevenció de riscos laborals i seguretat.

- Supervisar i realitzar els procediments administratius associats al lloc de treball

- Elaborar estadístiques, indicadors i informes que reflecteixin l’estat de les tasques i el grau d’acompliment dels objectius establerts en l’àmbit que és propi del lloc de treball.

- Coordinar-se amb qualsevol altre responsable de l’empresa o de l’Ajuntament pel bon funcionament de la unitat

- Qualsevol altre funció similar associada al lloc de treball que pugui ser encomanada per l’empresa
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)