Agenda

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Comptabilitat i finances bàsiques (Formació Online)

del 2 al 12 de juny
Hora: 16
Data inici inscripció: 24/04/2020
Data fi inscripció: 01/06/2020
Duració aprox.:4 hores
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia
Organitzadors: 
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Punts d'inscripció/venda: Inscripcions Online
Lloc: Gornal Activa Online

A través d'aquest curs rebràs una introducció al coneixement i aplicació de la tècnica comptable entendràs el concepte de comptabilitat i la seva utilitat en l'àmbit de l'empresa. També aprendràs a realitzar un estudi pràctic i integrat dels conceptes comptables a través d'exemples o familiaritzar-se amb els criteris comptables utilitzats per registrar les operacions que porta a terme l'empresa durant un exercici econòmic.

CONTINGUTS:

· Conceptes bàsics
· El patrimoni
· El mètode comptable
· Llibres de comptabilitat
· Conclusió del cicle comptable
· El Pla General de Comptabilitat
· Les existències. Compres i vendes
· Creditors i deutors per operacions comercials
· L'immobilitzat no financer
· Instruments financers
· Fons propis, subvencions i provisions
· Despeses i ingressos
· Els resultats
· Els comptes anuals
· Aplicacions informàtiques de comptabilitat

* Abans de començar el curs, les persones inscrites rebran un correu electrònic amb l’enllaç per connectar-se a la plataforma de videoconferència que els permetrà realitzar el curs en línia.

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)