Agenda

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Comptabilitat i finances bàsiques

del 3 al 14 de maig
Hora: 10
Data inici inscripció: 26/04/2021
Data fi inscripció: 02/05/2021
Duració aprox.:4 hores
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia
Organitzadors: 
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Punts d'inscripció/venda:

Inscripcions Online

Lloc: 

Gornal Activa Online

Mitjançant aquest curs t'introduiràs al coneixement i aplicació de  la tècnica comptable coneixent els conceptes comptables bàsics. També realitzaràs un estudi pràctic i integrat dels conceptes comptables a través d’exemples i et familiaritzaràs amb els criteris comptables utilitzats per registrar les operacions que porta a terme l’empresa durant un exercici econòmic.

Es treballaràn els següents continguts:

·Conceptes bàsics
· El patrimoni
· El mètode comptable
· Llibres de comptabilitat
· Conclusió del cicle comptable
· El Pla General de Comptabilitat
· Les existències. Compres i vendes
· Creditors i deutors per operacions comercials
· L’immobilitzat no financer
· Instruments financers
· Fons propis, subvencions i provisions
· Despeses i ingressos
· Els resultats
· Els comptes anuals
· Aplicacions informàtiques de comptabilitat

Inscripcions Online

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)