Agenda

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Whatsapp

Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci 

del 17 al 18 de setembre
Hora: 10
Data inici inscripció: 31/07/2020
Data fi inscripció: 17/09/2020
Duració aprox.:4 hores
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia
Punts d'inscripció/venda: Inscripció Online 

Sessió 1

· Objectius:

- Que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d'IRPF que hauran de presentar a l'Agència Tributaria (models 130 i 131), a través
de casos pràctics amb els quals es trobin identificades.
- Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

· Continguts:

- Aspectes fiscals pràctics de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
- Casos pràctics d'estimació directa simplificada d’IRPF:

* Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en estimació directa simplificada atenent a la normativa de l'IRPF.
* Quin és el contingut i com s'emplena el model 130 d'un/a empresari/ària individual.
* Quin és el contingut i com s'emplena el model 130 d'un/a professional amb retencions.

- Casos pràctics d'estimació objectiva (mòduls d’IRPF):

* Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en estimació objectiva atenent a la normativa de l'IRPF.
* Com es calcula un mòdul d’IRPF.
* Quin és el contingut i com s'emplena el model 131.

- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més tributar per estimació directa o per mòduls?

Sessió 2

· Objectius:

- Que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d'IVA que hauran de liquidar amb l'Agència Tributària (models 303 i 390), a través
de casos pràctics amb els quals es trobin identificades.
- Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l'Impost sobre el Valor Afegit.

· Continguts:

- Aspectes fiscals pràctics de l'Impost sobre el Valor Afegit.
- Casos pràctics de règim general d’IVA:

* Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en règim general atenent a la normativa de l'IVA.
* Quin és el contingut i com s'emplena el model 303 en tres situacions: amb operacions interiors, amb inversió del subjecte passiu i amb prorrata.
* Quin és el contingut i com s'emplena el model 390.
* Especial referència als passos per reclamar un IVA declarat i no cobrat.

- Casos pràctics de regim especial simplificat (mòduls d’IVA):

* Quin és el contingut i com s'emplenen els llibres registres en règim especial simplificat atenent a la normativa de l'IVA.
* Com es calcula un mòdul d’IVA.

- Quin és el contingut i com s'emplena el model 303.
- Anàlisi comparativa entre els dos règims: què m'interessa més tributar per règim general o per mòduls?

 

Inscripció Online

*Aquesta acció formativa s'impartirà per mitjans telemàtics

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)