Formació

Treball als barris Zona Nord

Programa Treball als Barris

Veure imatge de Programa Treball als Barris (nova finestra)
L’objectiu és la dinamització d’un dispositiu d’actuacions ocupacionals que contribueixi a la cohesió social dels barris de la Zona Nord de la ciutat (Collblanc -La Torrassa, La Florida i Pubilla Cases) i atengui els col·lectius amb dificultats d’inserció, acompanyant les persones en la seva millora de l’ocupabilitat.

El programa es va iniciar el 2006 i té caràcter anual. La convocatòria 2020, actualment en fase d’execució, finalitzarà el 31 d’octubre de 2021.


ACTUACIONS 

Dispositiu d' inserció laboral (DIL)

És un dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats: persones en risc d’exclusió social; persones en situació d’atur de llarga durada; joves en situació d’atur i baixa qualificació; dones en situació de reincorporació al mercat de treball; i altres col·lectius en situació de desavantatge laboral.

El DIL ofereix un acompanyament personalitzat, individual i grupal, amb accions de tutorització; informació i orientació laboral i acadèmica; formació i pràctiques en empreses; i intermediació laboral.

Es preveuen Itineraris formatius dins l’esfera professional de:

 • Itineraris formatius dins l’esfera professional del comerç alimentari i Hostaleria.

    -Itinerari 1: 
  Comerç alimentari: Venedor/a de peixateria, Venedor/a de carnisseria i Venedor/a de xarcuteria.

  -Itinerari 2: Hostaleria: Elaboracions bàsiques de cuina, Seguretat i Higiene en la Manipulació d’aliments, Bar i Cafeteria i Anglès per hostaleria.

   
 • Itineraris formatius dins l’esfera professional de la logística i la construcció

  -
  Itinerari 1: Logística:  Agent Polivalent de Magatzem, Operador de Pont Grua i Plataformes elevadores.

  -Itinerari 2: Construcció:  Instal·lació de plaques de guix i laminat (“Les Dones Construeixen”).
   
 • Itineraris formatius dins l’esfera professional de Serveis a la comunitanitat

  -
  Itinerari 1: Gestió de trucades de teleassistència (Certificat de professionalitat nivell 2 -SSCG0111)

  -Itinerari 2: Auxiliar de serveis, consergeria i manteniment.

A més es preveu Formacions a mida: s’articularan formacions en funció de les necessitats i de les demandes realitzades per les persones participants en el DIL, s’articularan formacions a mida de les demandes realitzades.
 

Accions d’aprenentatge integrat

El programa de qualificació professional inclou una acció de formació integrada per a 10 persones que té com a objectiu la millora de les competències de base i les competències transversals, a més de les competències professionals


   · Neteja d’edifici i locals ( 285 hores)

Enguany, es preveu que el 100% d'aquestes persones continuaran el seu itinerari d'inserció sociolaboral mitjançant la seva contractació en el marc del programa d'experienciació laboral: Civisme a la zona nord.
 
Casa d’oficis d’hostaleria

És un programa de formació i treball, orientat a la inserció de joves menors de 30  anys, demandants d’ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO). L’objectiu del projecte és afavorir la inserció laboral de 24 joves en un ampli sector laboral que inclou l’hostaleria, la restauració i altres sectors amb serveis afins. El projecte es realitza al Centre de Formació d’Hostaleria de l’Ajuntament de L’Hospitalet. S’imparteixen tres especialitats formatives:

 • Cuiner/a
 • Serveis de restaurant, bar i cafeteria
 • Operacions bàsiques de pisos d’allotjament i Gestió de pisos i neteja en allotjament
Adquireixen una qualificació professional, aprenen un ofici en un context productiu real i , en el darrer semestre, tenen un contracte laboral.
 

Casa d’oficis d’instal·lacions

És un programa de formació i treball, orientat a la inserció de joves menors de 30 anys, demandants d’ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO). L’objectiu del projecte és afavorir la inserció laboral de 16 joves en l’àmbit de l’electricitat, aigua, energies renovables, instal·lacions i manteniment serveis afins. El projecte s’organitza al voltant de l’equipament Gornal Activa, de l’Ajuntament de L’Hospitalet. S’imparteixen dues especialitats formatives:
 • Muntatge i manteniment de instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Operacions de fontaneria, calefacció, climatització domestica. Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques.

Adquireixen una qualificació professional, aprenen un ofici en un context productiu real i , en el darrer semestre, tenen un contracte laboral.

Programes d’experienciació laboral

Contractació laboral de 16 persones treballadores en situació d'atur per tal que els participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d'obres i serveis d'interès general i social de caràcter temporal.

Es realitzaran 3 actuacions:
 • Actuacions ocupacionals:Civisme a la zona nord:
  Contractació de 10 homes i dones treballadors/res, en situació d’atur.
  -1 encarregat i 9 peons.
   
 • Actuacions professionals: Programa d’actuació comunitària:
  Contractació de 3  tècnics/ques superiors, en situació d’atur:
  - 1 Coordinador de l’aprenentatge integrat i PEL Civisme.
  - 1 Tècnic d’Intervenció en persones vulnerables.
  - 1 Tècnic/a de suport a actuacions socials a la Zona Nord.
   
 • Actuacions professionals: Programa acció TIC:
  Contractació de 3  tècnics/ques superiors, en situació d’atur:
  -1 Dinamitzador comunitari en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
  -1 Tècnic d’intervenció en alfabetització digita per les persones residents de la zona objecte d’intervenció.
  -1 Tècnic d’intervenció en els agents endògens del territori objecte d’intervenció.
   
Programa de desenvolupament local

L’objectiu és dinamitzar, promoure i executar els programes i les mesures ocupacionals que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica dels barris on s’actua, així com la seva integració en el conjunt de la població, mitjançant la generació d'activitat i el desenvolupament del territori, amb l'objectiu final de millorar les condicions de vida de les persones a través de la creació d'ocupació. Es desenvolupa en cooperació amb altres actors.
 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris 2020”.
 • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal