Notícies

Històric

Pàgina de resultats: 1 
 • 08/01/2020

  Bases de la Convocatòria Pública per a la selecció d'un/a Tèncic/a Superior Jurídic/a per al departament de serveis jurídics i contractació de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA.

  La Presentació de sol·licituds es farà a les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de l’Hospitalet, des del dia 8 de gener de 2020 fins al dia 27 de gener de 2020 ambdós inclosos. L’Horari de presentació de sol•licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 27 de gener, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol•licituds a les 14:00 hores.Telèfon de contacte: 93.261.52.00
  El lloc de treball a cobrir és el de Tècnic/a Superior Jurídic/a adscrit al Departament
  de Serveis Jurídics, dins del grup professional de Tècnics/iques Superiors (codi del
  lloc de treball 05001), segons disposa el conveni col•lectiu propi de l´empresa La
  Farga, Gestió d´Equipaments Municipals, SA.

  El tècnic  haurà d'assessorar, informar i donar suport tècnic en matèria jurídica al/la Cap en les accions, programes, projectes i decisions que es duen a terme al departament, així com vetllar per la correcció dels procediments administratius de contractació.

  Funcions:

  - Assessorar jurídico-administrativament als Departaments i Unitats de la Societat en les accions i decisions a efectuar.
  - Elaborar i proposar informes tècnics, dictàmens i/o propostes de resolució en matèria d’assessorament jurídico-administratiu de la Societat i d’altres que se li requereixin des de la prefectura.
 • 08/01/2020

  Bases de la Convocatòria pública del procés de selecció per a la contractació, mitjançant la modalitat de “contracte de treball en pràctiques”, de periodistes multimèdia en els mitjans de comunicació municipals de l’Hospitalet de Llobregat.

  La presentació de sol•licituds es farà a les oficines de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A. situades al carrer Barcelona, núm. 2, de L’Hospitalet, des del dia 8 de gener de 2020 fins al dia 27 de gener de 2020 ambdós inclosos. L’Horari de presentació de sol•licituds serà: de 08:00 hores fins a les 19:30 hores ininterrompudament a excepció del dia 27 de gener, data en que finalitzarà el termini de presentació de sol•licituds a les 14:00 hores. Telèfon de contacte: 93.261.52.00
  L’objecte és convocar proves de selecció per a la contractació, mitjançant la modalitat de
  “contracte de treball en practiques”, de Periodistes Multimèdia en els Mitjans de Comunicació
  titularitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, que gestiona aquesta Societat Municipal mitjançant el sistema selectiu de concurs, mitjançant la creació d’una borsa d'un màxim de 10 persones.
Pàgina de resultats: 1 
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)