L'Observatori Socioeconòmic

Principals dades

Principals dades sociodemogràfiques de l'Hospitalet

Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic LocalDades bàsiques i dades d'afiliació

Atur registrat octubre 2017
14.953
Taxa d'atur registral octubre 2017
11,64%
Contractació total setembre 2017
 7.230
Població potencialment activa 2016
167.049
Població activa registral agost 2017
126.610
Població ocupada registral agost 2017
111.936

Variacions relatives d'ocupació per sector

Variació anual d'atur per secció econòmica

Variacions anuals per ocupació

Variacions anuals per nivell formatiu

Variacions d'atur per secció econòmica 2009-2017

Variacions d'atur per secció econòmica 2009-2017

Variacions anuals d'atur per nacionalitat

Variacions interanuals d'atur per nacionalitat
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)