L'Observatori Socioeconòmic

Principals dades

Principals dades sociodemogràfiques de l'Hospitalet

Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic LocalDades bàsiques i dades d'afiliació

Atur registrat maig 2018
14.353
Taxa d'atur registral maig 2018
11,15%
Contractació total abril 2018
 5.766
Població potencialment activa 2017
166.326
Població activa registral abril 2018
129.110
Població ocupada registral abril 2018
114.320

Variacions relatives d'ocupació per sector

Variació anual d'atur per secció econòmica

Variacions anuals per ocupació

Variacions anuals per nivell formatiu

Variacions d'atur per secció econòmica 2009-2018

Variacions d'atur per secció econòmica 2009-2018

Variacions anuals d'atur per nacionalitat

Variacions interanuals d'atur per nacionalitat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)