Orientació

Servei d'informació i orientació laboral

Espai d’atenció per a aquelles persones que volen participar en alguna acció de l’Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social i no disposen d’ordinador o de connexió a Internet per poder-ho fer.

Aquest servei compta amb personal tècnic  que es dedica a identificar i atendre les necessitats i  demandes inicials dels usuaris i  les usuàries amb l’objectiu de fer la derivació al recurs més adient per a la persona.

La finalitat és garantir la idoneïtat de la persona usuària als diferents recursos interns i  externs, així com tenir identificades les accions d'acompanyament a les persones en situació de desocupació.

Des de l'espai d'autogestió les persones més autònomes en l'ús de les TIC sol·liciten el recurs o recursos que oferiex l’Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social. Les persones que necessiten ajuda reben assessorament i suport per part del personal tècnic per realitzar qualsevol tipus de gestió .

També en aquest espai s'ofereix  la possibilitat de poder inscriure’s a la Borsa de Treball així com obtenir  informació sobre diferents recursos laborals, formatius o socials del municipi i de la seva àrea d'influència.
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)