Formació

Projecte InserDona

Projecte InserDona

Projecte InserDona

Projecte d’itineraris integrals de formació i ocupació per a dones de 30 a 45 anys 

Veure imatge de 	Projecte InserDona (nova finestra)
Inserdona és un projecte fruit del treball, la reflexió i la proposta del Pacte Local per a l’ocupació de L’Hospitalet. Té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de dones entre els 30 i els 45 anys mitjançant itineraris personalitzats, des d’un acompanyament i assessorament integral amb perspectiva de gènere.

El projecte  vol atendre a la diversitat i la complexitat amb la que es troben les dones amb càrregues familiars en el moment d’incorporar-se o mantenir-se al mercat laboral ordinari. Per aquesta raó el projecte posarà el focus en:
 • Mantenir la perspectiva de  gènere.
 • Treballar per superar les barreres externes i internes.
 • Assumir els reptes d’atendre a sectors estratègics per la ciutat, la qualitat de la formació i l’ocupació i la sensibilització  emprenedoria.

Aquest projecte es desenvoluparà fins el desembre del 2020. Els principals punts que presenta el projecte són:
 • Incorporar el principi d’igualtat de gènere com eix vertebrador al llarg de totes i cadascuna de les parts del projecte i en la generació d’actuacions de sensibilització.
 • Construir itineraris diversos en funció de les necessitats, competències i disponibilitat de les usuàries.
 • Proposar formació integral amb  formació en competències transversals i bàsiques i en horaris que possibilitin la conciliació.
 • Tutoritzar a mida de les necessitats, treball en grup amb la finalitat de potenciar les xarxes com a suport d’èxit tant en la recerca com en el desenvolupament de trajectòries professionals.
 • Suport a la recerca mitjançant treball prospectiu de necessitats tant formatives com d’ocupació al territori.
 • Treballar de manera transversal amb el conjunt d’agents del mercat laboral del territori en sensibilització per la igualtat de gènere al treball i posada en comú de bones pràctiques.
ACTUACIONS PREVISTES:

Les Accions formatives tindran una durada d’entre 275 i 500 hores aproximadament:
 • Assessorament individualitzat (fins a la primera setmana de maig)
 • Sessions grupals de formació transversals:
    -Igualtat de gènere (25 hores)
    -Competències per a la recerca de feina i marca personal. (10 hores)
    -Eines per a la Recerca de feina. (10 hores)
 • Itineraris de Formació professionalitzadora:
  -Certificat de Professionalitat nivell II: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (450h)*
  -Certificat de Professionalitat Parcial  nivell I: Operacions de muntatge d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis (230h)*
*( Aquestes actuacions son susceptibles de canvis).
 • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)