Formació

L'H>Play

LH>PLAY

Veure imatge de  LH>PLAY (nova finestra)
Té per objectiu la millora de la preparació professional i la inserció laboral de joves en el sector de les indústries culturals i creatives (ICC),  mitjançant quatre itineraris d’orientació i formació en els àmbits de la producció d’espectacles en viu i la producció audiovisual.

S'adreça a 60 joves inscrits a Garantia juvenil,  de 18 a 29 anys, preferentment amb nivell acadèmic de batxillerat, formació professional de grau mig o superior,  o amb estudis universitaris.


Objectius:

• Millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral de qualitat dels joves participants.

• Potenciar els recursos humans locals oferint noves oportunitats d’ocupació dins del sector de les indústries culturals i creatives (ICC)

• Afavorir la creativitat i l’emprenedoria dels joves participants.

• Desenvolupar un eix de formació professional en el marc del projecte estratègic local del Districte Cultural, amb la col•laboració d’agents públics i privats.


S'han dissenyat quatre itineraris d’orientació i formació en els àmbits de la producció d’espectacles en viu i la producció audiovisual. El projecte integra accions d’orientació i qualificació professional, pràctiques en empresa, desenvolupament de la creativitat, promoció de l’emprenedoria i accions de creació i difusió cultural adreçades a la interacció dels participants a la comunitat.


Tècnic d’il•luminació i so d’espectacles en viu: Desenvolupar activitats professionals d’iluminació i sonorització d’espectacles en viu, instal•lant i operant els diferents equips i sistemes de llum i so. (615 hores)
Tècnic de maquinària escènica d’espectacles en viu:Desenvolupar activitats professionals d’utilització de maquinaria escènica d’espectacles en viu, instal•lant i operant els diferents equips i sistemes de tramoia.  (455 hores).
Confecció i publicació de pàgines web: Crear i publicar pàgines web i realitzar els procediments d’instal•lació i verificació en els servidors en aplicacions per a dispositius mòbils (app) que integrin textos, imatges  i altres elements. (Certificat de professionalitat de nivell 2: IFCD0110) (560 hores).
Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius: Desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius i d’animació 3D. (Certificat de professionalitat nivell 3: IMSV0209) (540 hores)

Setembre – Desembre 2017: inscripció i selecció de participants

Gener – Juliol 2018: Realització dels itineraris formatius i activitats complementaries

Setembre – Desembre 2018: Practiques en empresa i accions per a la inserció laboral


Hi col•laboren: • Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella • CIFO L’Hospitalet • Espai Social de Producció 3D Xarxa Anadromes, Cluster de la Industria Audiovisual de Catalunya,  Centre Municipal de Creació Multimedia Torre Barrina,  Associació d’Empresaris de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL), • Cambra de Comerç de Barcelona (Delegació de L’Hospitalet), • CC OO i  UGT


• És un projecte cofinançat pel Fons Social Europeu i l’ Iniciativa de Empleo Juvenil
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)