Formació

Projecte L'H>Play

Projecte LH>PLAY

Projecte LH>PLAY

Veure imatge de 	Projecte LH>PLAY (nova finestra)
Té per objectiu la millora de la preparació professional i la inserció laboral de joves en el sector de les indústries culturals i creatives (ICC),  mitjançant quatre itineraris d’orientació i formació en els àmbits de la producció d’espectacles en viu i la producció audiovisual.

S'adreça a 60 joves inscrits a Garantia juvenil,  de 16 a 29 anys, preferentment amb nivell acadèmic de batxillerat, formació professional de grau mitjà o superior,  o amb estudis universitaris.

Objectius:
• Millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral de qualitat dels joves participants.
• Potenciar els recursos humans locals oferint noves oportunitats d’ocupació dins del sector de les indústries culturals i creatives (ICC).
• Afavorir la creativitat i l’emprenedoria dels joves participants.
• Desenvolupar un eix de formació professional en el marc del projecte estratègic local del Districte Cultural, amb la col•laboració d’agents públics i privats.

S'han dissenyat quatre itineraris d’orientació i formació en els àmbits de la producció d’espectacles musicals i la producció audiovisual. El projecte integra accions d’orientació i qualificació professional, pràctiques en empresa, desenvolupament de la creativitat, promoció de l’emprenedoria i accions de creació i difusió cultural adreçades a la interacció dels participants a la comunitat.

• Tècnic d’il•luminació d’espectacles musicals: desenvolupar activitats professionals d'il•luminació d'espectacles musicals, instal•lant i operant els diferents equips i sistemes de llum (310 hores).
• Tècnic de so d’espectacles musicals: desenvolupar activitats professionals de so d'espectacles musicals, instal•lant i operant els diferents equips i sistemes de so (310 hores).
• Confecció i publicació de pàgines web: Crear i publicar pàgines web i realitzar els procediments d’instal•lació i verificació en els servidors en aplicacions per a dispositius mòbils (app) que integrin textos, imatges  i altres elements. (Certificat de professionalitat de nivell 2: IFCD0110) (560 hores).
• Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius: Desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactius i d’animació 3D. (Certificat de professionalitat nivell 3: IMSV0209) (540 hores).

Calendari*:

Gener  – Març 2019: Inscripció i selecció de participants.
Abril – Setembre 2019: Realització dels itineraris formatius i activitats complementàries.
Octubre – Desembre 2019: Practiques en empresa i accions per a la inserció laboral.

* Dates aproximades

Hi col•laboren:

• Casa de la Música - Sala Salamandra
• Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella
• Espai Social de Producció 3D Xarxa Anadromes
• Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya
• Centre Municipal de Creació Multimèdia Torre Barrina
• Associació d’Empresaris de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)
• Cambra de Comerç de Barcelona (Delegació de L’Hospitalet), CC OO i  UGT

INSCRIPCIÓ

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc
de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia
Juvenil.
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)