Formació

Programes de suport al desenvolupament local. AODL

Desenvolupament Territorial per l'impuls de la gastronomia i l'hostaleria local i àrea d'influència

Agent que dóna suport tècnic al Negociat de Formació i Qualificació Professional.
Les funcions principals són:

-Centrar les seves tasques en el sector hostaler amb qui manté un contacte continu en totes les seves possibilitats.
-Promoure sinèrgies entre els actors públics i privats impulsant projectes tendents a singularitzar l’atractiu gastronòmic de la ciutat. Entre aquests són destacables anualment: l’actualització de  la guia gastronòmica de la ciutat, l’organització de les rutes gastronòmiques, l’organització amb l’Escola de bàrmans del concurs de cocteleria per a joves professionals i la participació com a dinamitzador en actes de ciutat relacionats amb l’hostaleria.
- Fruit d’aquest contacte constant i proper organitza actuacions formatives a mida per a professionals de la restauració.

Totes les seves tasques tenen com a referent el Centre de Formació d’Hostaleria, que va iniciar les seves activitats l’any 1986.

Adreça de contacte: Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. Carretera del Mig, 85-87. 08907, L'Hospitalet de Llobregat

Planificació i disseny de programes formatius a mida de les necessitats de les persones

Agent que dóna suport tècnic al Negociat de Formació i Qualificació Professional.

Centra les seves tasques en el context de les qualificacions professionals, la formació per l’ocupació al llarg de la vida  i l’acreditació de competències.

Les seves funcions són:


-Recollir les necessitats formatives.
-Participar en el disseny i planificació de solucions per a la inserció i desenvolupament professional.
-Elaborar recursos amb finalitat didàctica, que reforcin el seu correcte desenvolupament.

La realització d’aquestes tasques es basa en un diàleg constant amb els agents públics i privats del territori per tal d’apropar d’una manera igualitària aquests recursos a totes les persones que els sol·licitin.

Adreça de contacte: Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. carretera del Mig, 85-97. 08907, L'Hospitalet de Llobregat.
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)