Formació

Programa 30 Plus

Programa 30 PLUS

PRESENTACIÓ

Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi dels darrers anys ha estat el de les persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat encara es troben en situació d'atur.

Per evitar la cronificació d’aquestes situacions i que esdevinguin persones desocupades de llarga durada, en el marc de les polítiques actives d’ocupació s’ha creat el Programa 30 plus, que pren com a punt de partida les necessitats reals de les empreses. En funció dels llocs de treball existents al territori, se seleccionen les persones més adients per a aquestes vacants i se'ls facilita la formació específica més adequada per desenvolupar correctament les tasques que es demanen.


Què ofereix?

El programa 30 plus ofereix subvencions a entitats perquè duguin a terme projectes d’actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur a partir de 30 anys, preferentment d'entre 30 i 45 anys i, amb baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Inclou aquestes actuacions ocupacionals:

- Prospecció i assessorament d’empreses.
- Acompanyament en el procés de contractació i formació.
- Formació vinculada a un contracte de treball i a les necessitats de la persona participant (durada mínima de 20 hores i un màxim de 100 hores, excepcionalment es podran fer més de 100 hores amb la finalitat d’obtenir un certificat de professionalitat)
- Experiència professional mitjançant un contracte laboral (la durada del contracte subvencionat és d'un mínim de 6 mesos i un màxim de 9)


Qui hi pot participar?

Persones destinatàries

Persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys, i amb un baix nivell formatiu, que estiguin inscrites a l'Oficina de Treball del SOC com a demandants d'ocupació no ocupats, i que compleixin tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball.

Entitats promotores de les actuacions ocupacionals

Com a promotores de les actuacions ocupacionals poden optar a aquestes subvencions les entitats que compleixin els requisits establerts a la normativa vigent:

  • Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents i/o vinculades, corresponents als municipis de més de 50.000 habitants de la demarcació de Barcelona; de més de 40.000 habitants de la de Girona; de més de 30.000 habitants de Tarragona, i de més de 20.000 habitants de les demarcacions de Lleida i Terres de l’Ebre.
  • Les entitats jurídiques de creació voluntària que abastin un territori de més de 8.000 habitants.
  • Excepcionalment, també entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb els anteriors, però que abastin un territori supralocal de més de 40.000 habitants a les demarcacions de Barcelona i Girona; de més 30.000 habitants a Tarragona, i de més de 20.000 habitants a Lleida i Terres de l’Ebre.
  • Les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya.

Entitats contractants

Com a entitats contractants de les persones en situació d’atur, poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses, així definides al dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense ànim de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats promotores de les actuacions ocupacionals.

Com participar?

Persones destinatàries

La detecció, la derivació i la selecció de les persones participants es realitza, de manera coordinada, entre l'entitat promotora, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i els agents del territori que treballen amb aquest col·lectiu.

Entitats promotores i contractants

El procediment per sol·licitar aquestes subvencions així com totes les característiques i els requeriments es defineixen a les bases que les regulen i a través de les convocatòries que s’obrin.

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal